Vi utbildar framtidens steriltekniker

Välkommen till steriltekniker.se

 

Detta är en sida för dig som är nyfiken och vill veta mer om yrket och utbildningen till steriltekniker men även för dig som redan är utbildad steriltekniker och alla andra som halkat in på den här sidan med eller utan anknytning till branschen.

 

Har du varit patient någon gång?

 

Har du någon gång undrat om instrumenten som används på operation är hela, rena, sterila och fungerar som dom ska?

 

Nej, som patient är det inget man tänker på. Man tar för givet att allt är i sin ordning.

Som steriltekniker arbetar man med att säkerställa att de kirurgiska instrument som används på operationsenheter uppfyller krav på sterilitet och funktion, alltid med patienten i fokus.

 

Utbildning

 

YH akademin driver utbildning till steriltekniker på distans, teoretiska studier varvas med LIA (lärande i arbete). Utbildningen är upplagd på tre terminer där vi träffas främst i vårt digitala klassrum för seminarium, redovisningar och handledning, vi ses även fysiskt några gånger under utbildningen då vi bland annat bjuder in föreläsare med expertis inom vissa branschrelaterade områden. Du kan läsa mer under fliken utbildning.

 

Varför behövs steriltekniker?

 

För att medicintekniska produkter ska fungera optimalt krävs ökad kunskap och kompetens hos den personal som arbetar vid steriltekniska enheter. Branschen efterfrågar personal med gedigen teknisk kunskap kombinerat med kunskaper inom mikrobiologi och vårdhygien för att kunna möta dessa krav.

 

Många Steriltekniska enheter bygger om eller bygger nytt för att kunna hantera de processer som nya operationsmetoder för med sig vilket kommer att leda till många nyanställningar i framtiden.  Steriltekniker är ett yrke i tiden och för framtiden.

Strax efter jag påbörjat utbildningen blev jag erbjuden en tjänst på Danderyds Sjukhus där jag kommer att fortsätta arbeta!

Fredrik, tidigare studerande på YH Akademin

Jag blev erbjuden en timanställning under tiden som jag studerar. Så när jag får min examen som Instrument och Steriltekniker vet jag att det finns stora möjligheter för mig att få en heltidstjänst!

Josefin Bergqvist, Tidigare studerande på YH Akademin