Vi utbildar framtidens steriltekniker

Välkommen till steriltekniker.se

 

Detta är en sida för dig som är nyfiken och vill veta mer om yrket och utbildningen till steriltekniker men även för dig som redan är utbildad steriltekniker och alla andra som halkat in på den här sidan med eller utan anknytning till branschen.

 

Har du varit patient någon gång?

 

Har du någon gång undrat om instrumenten som används på operation är hela, rena, sterila och fungerar som dom ska?

 

Nej, som patient är det inget man tänker på. Man tar för givet att allt är i sin ordning.

Som steriltekniker arbetar man med att säkerställa att de kirurgiska instrument som används på operationsenheter uppfyller krav på sterilitet och funktion, alltid med patienten i fokus.

 

Utbildning

 

YrkesAkademin Yrkeshögskola driver utbildning till steriltekniker på distans, teoretiska studier varvas med LIA (lärande i arbete). Utbildningen är upplagd på tre terminer där vi träffas främst i vårt digitala klassrum för seminarium, redovisningar och handledning, vi ses även fysiskt några gånger under utbildningen då vi bland annat bjuder in föreläsare med expertis inom vissa branschrelaterade områden. Du kan läsa mer under fliken utbildning.

 

Varför behövs steriltekniker?

 

För att medicintekniska produkter ska fungera optimalt krävs ökad kunskap och kompetens hos den personal som arbetar vid steriltekniska enheter. Branschen efterfrågar personal med gedigen teknisk kunskap kombinerat med kunskaper inom mikrobiologi och vårdhygien för att kunna möta dessa krav.

 

Många Steriltekniska enheter bygger om eller bygger nytt för att kunna hantera de processer som nya operationsmetoder för med sig vilket kommer att leda till många nyanställningar i framtiden.  Steriltekniker är ett yrke i tiden och för framtiden.

 

Till Utbildningssidan

Visste du att om munskydd används på fel sätt kan det leda till ökad smittspridning!

8 av 10 arbetslösa som går våra arbetsmarknadsutbildningar eller vuxutbildningar får jobb inom tre månader efter utbildningen. Så gott som alla som läser en YH-kurs får ett nytt spännande jobb. Företagen som anlitar oss får mer kompetent och motiverad arbetskraft. Det är så det ska vara, hos oss ska alla lyckas!

Martin Modig, VD YrkesAkademin