Branschens efterfrågan på utbildade steriltekniker

 

För att medicintekniska produkter ska fungera optimalt krävs ökad kunskap och kompetens hos den personal som arbetar vid steriltekniska enheter. Branschen efterfrågar personal med gedigen teknisk kunskap kombinerat med kunskaper inom mikrobiologi och vårdhygien för att kunna möta dessa krav.

Birte Oskarsson

Verksamhetsledare SUS (Skånes universitetssjukvård)

”Sjukvården köper in medicintekniska maskiner för rengöring, desinfektion och sterilisering för miljoner. Som steriltekniker är det du som ansvarar för maskiner samt rengöring, kemikalier, desinfektionsmetoder, förpackningar, steriliseringsmetoder, rutiner, uppfyllande av standarder mm. All dokumentation där allt processmaterial är juridiska dokument. Som steriltekniker behöver du ha ett intresse för: Teknik, processer, standarder, kvalitetsarbete, dokumentation, rutiner etc.”

Mari Banck

Utvecklingsledare i region Värmland

Det är spännande att YH Akademin nu ger studerande på Sterilteknikerutbildningen möjlighet att delta digitalt på distans och arbeta digitalt. Det ger studenterna nya innovativa möjligheter att delta på lika villkor och utbilda sig inom ett viktigt medicintekniskt område. Jag var med och tog fram utbildningen år 2007 och i ledningsgruppens arbete utvärderat och utformat sterilteknikerutbildningen till vad den är idag, som gör att kompetenta studenter som går ut sterilteknikerutbildningen får jobb som steriltekniker inom hälso- och sjukvård, tandvård, veterinär industri eller annan verksamhet som behöver kompetenta medarbetare inom medicintekniska området.

Den här utbildningen är mycket viktig då behovet och efterfrågan av utbildade steriltekniker är mycket hög. Sterilteknikerutbildningen är ett led i att kvalitetsäkra och höja standarden på de steriltekniska enheterna som finns i landet då kraven på hur man tar hand om allt mer komplexa instrument hela tiden ökar. Jag anser att ämnen som mikrobiologi, instrumentkunskap, hygien, rengöring, desinfektion och sterilisering av instrument är viktiga och bör vara med.

Claes Svedenberg

Product Manager - Cleaning & Disinfection Getinge

”Den här utbildningen är mycket viktig då behovet och efterfrågan av utbildade steriltekniker är mycket hög. Sterilteknikerutbildningen är ett led i att kvalitetsäkra och höja standarden på de steriltekniska enheterna som finns i landet då kraven på hur man tar hand om allt mer komplexa instrument hela tiden ökar. Jag anser att ämnen som mikrobiologi, instrumentkunskap, hygien, rengöring, desinfektion och sterilisering av instrument är viktiga och bör vara med.”

Stefan Tysk

Enhetschef Sterilteknik Falun

”Utbildningen är oerhört viktig för vår verksamhet. Kunskapsmässigt är det som natt och dag om jag jämför en utbildad undersköterska och en utbildad steriltekniker. Den kunskap som sterilteknikerutbildningen ger finns inte att få på någon annan utbildning i Sverige. Sterilteknik i Falun har sedan några år beslutat att endast utbildade steriltekniker har möjlighet att få tillsvidareanställning”

Gunnar Hagström

Hygien sjuksköterska Örebro

”Jag är helt övertygad om att arbetsgivare både inom hälso- och sjukvården samt tand och veterinärmedicin kommer ha pensionsavgångar framöver där deras befattningar kommer ersättas med krav på utbildning inom sterilteknik.”