Examensarbeten

 

I utbildningen till steriltekniker ingår det att skriva ett examensarbete där de studerande fokuserar på en frågeställning som är branschrelaterad, detta arbete pågår under en lång tid och olika metoder används för att komma fram till ett resultat. Examensarbetena är efterfrågade och en del görs på uppdrag av branschen.

 

 

Till utbildningssidan

2019

Allmän kunskap om instrumenthantering inom tandvård

Arbetsrutiner och följsamhet i orent rum. Är det tillräckligt eller behövs fler åtgärder tillämpas

Bakterieväxt under nitrilhandskar som används i den orena zonen under olika tidsintervaller

Basala Hygienrutiner till allmänheten

Hur kompetensen på personalstyrkan påverkar resultatet inom vården

Manuell rengöring – finns det individuella skillnader och blir det rent

Ska man komplettera instrumentgallret med engångs eller flergångsinstrument

Spanska sjukan vs. covid-19 – en jämförelse utav 2 dödliga pandemier

Sterilteknisk verksamhet – En tidsresa

Vaccinets innehållsförteckning – Alla har rätt att förstå

Vad gör en Steriltekniker Utvecklingen förr-nu

Varningsmärkning vid känd blodsmitta, förekommer det hos sterilenheter i Sverige 2020

 

 

2018

Arbetsmiljö på en sterilteknisk enhet – Diskrummet

Aseptiskt arbetssätt i diskrummet

Från orena instrument till sterila instrument

Från sterilförrådet och tillbaka – odling på sterila särpackade instrumentpåsar

HÖGGRADIGTRENA SPEKULUM,ELLER INTE

Införande av sammansvetsade packskynken för ortopediska galler på Visby lasarett

Instrumenthantering på vårdavdelningmottagning

KONTROLL AV DISKDESINFEKTORER INOM DJURSJUKVÅRDEN

Korrosion vid märkningar på kirurgiska flergångsinstrument.

Manuell förrengöring av ortopediska instrument Är det ett måste

Manuell rengöring och desinfektion av värmekänsliga operationsinstrument YA 2019

Osterila kirurgiska utbytesinstrument

Rengöring och sterilisering i fält – Försvarsmaktens sterilcentral

Resterilisering av medicintekniska engångsprodukter trots MDR 745

Täckning av instrument

Undersökning av tillbehör vid rengöring och desinfektion av kärlklämmor

vårdrelaterade infektioner de senaste 10 åren

Är det lätt att hantera gods med känd blodsmitta rätt när den kommer till en sterilteknisk enhet

 

 

2017

Att informera avdelningarna om hantering av använda instrument. Räcker ett informationstillfälle eller behövs det fler

Att vika eller inte vika – det är frågan

Bakteriell närvaro på blåspistol i packrum

Basala hygienrutiner Varför det är så viktigt

Blir instrumenten tillräckligt rena

En inblick i hur instrument uppleves av

Kemikalier på Arbetsplatsen

Finns rätt förutsättningar för sterilförråd på steriltekniska enheter

Manuell rengöring av flexibla endoskop inom veterinärmedicin hur rena blir de

Renheten av endoskopiska hylsor med krananordningar

Utbildningsbehov vid skötsel av kirurgiska instrument hos vårdpersonal

Utvärdering av rengöringsmetoder för diatermipincetter

Vikten av god handledning

Antibiotikaresistens Andreas Marklund Examensarbete

Aseptiskt arbete oren sida – Gör vi lika

ATP-test i packsal och sterilförråd