Examensarbeten

 

I utbildningen till steriltekniker ingår det att skriva ett examensarbete där de studerande fokuserar på en frågeställning som är branschrelaterad, detta arbete pågår under en lång tid och olika metoder används för att komma fram till ett resultat. Examensarbetena är efterfrågade och en del görs på uppdrag av branschen.

 

 

Till utbildningssidan

2023

Temporärt packrum vid behov – Från implementering till funktionalitet Maths Liberg

Peangens funktion, Jonna Karlsson, Johanna Larsson

Aseptiskt arbetssätt oren sida, Malin Roos

 

 

2022

Antibiotikaresistens. Ulrika Zogaj Mikaela Karlsson

Arbetsrelaterad stress. Stina Persson

Att olja eller inte olja, Evelina Korneliusson

Den anonyma superhjälten-Marina Iveljic, Lina Almblad.

Endoskopi och patientsäkerhet – från utbrott till utredning, Helena Johansson

Examensarbete Anoljning av kriurgsika flergångsinstrument Malin Adéen

Hantering.av.nya.kirurgiska.instrument.på.sterilenheter.JenniAgnälv MichaelaMartinsson

Hur behandlas instrument med fastbränt blod – Karin Tellgren

Hur kontrolleras maskiner &instruments renhet inom djurvården_ Linda Georgsson

Hur stor andel av personalen på steriltekniska enheter runtom i Sverige är vaccinerade mot Covid-19-Anne Bertilsson

Jenny Swahn Riskområden på steriltekniska enheter med små dimensioner

Kunskap om rengöring- och desinfektionsprocessen- Förebyggande arbete för patientsäkerhet och smittspridning Marie Bäcklund

Mikrobiologins inverkan på hygienrutiner inom vården 1800 – talet till 2022 Sofie Nerhagen Andersson

Risken_för_stick-_och_skärskador_samt_blodburen_smitta_på_sterilenheter_skapar det stress bland personalen_AnnaPihl

Rätt nålförare till vald sutur Jessica Prezent

Smittspridning i vården Emma Johansson

Sterilisering i tanvård.Muhamed Alhaj Husien

Steriltekniker inom djurvården- hur upplever de sin arbetssituation Emilie Gustafsson

Stress inom Instrument-och Sterilteknikeryrket En enkätstudie Gabriella Jansson

Stress och stresshantering i det steriltekniska yrket. Marie Susander

Underhall av instrument-inoljning som rutin- HannaSmon MalinWesterberg

Vad har Da Vinci robotsystem för intention (modell XI i fokus) – Anders Sjöström

Vilka fördelar finns det om personalen på en Sterilteknisk enhet är utbildad Instrument och steriltekniker Marta Gill

Virtual Reality (VR) inom Instrument- och Sterilteknikerutbildningen – Denise Asp & Patrik Ottenhag

Vårdpersonals Följsamhet till Handhygienrutiner- Vad Främjar eller Hindrar Sofia Adebahr

Vårdskador och det förebyggande arbetet inom Sterilteknikernas värld-Alexandra Little Smith

Ångsteriliseringens historia Ellen Liman

Är stålborstar en bra rengöringsmetod för kirurgiska instrument, Andrés San Martin

Vetskapen om Sterilteknik inom sjukvården Linnea Nyström, Jeanette Blomdahl

 

 

2021

Andningsskydd och munskydd – hur och varför. Marika Johansson

Arbetar alla lika-Britta Lissel

Är det bra att använda stålborste Mathilda Larsson

Arbetsmiljörisker i diskrummet;Tanja Milosevic

Autoklaven & dess komponenter Tina Simonsson

Avvikelsehantering sterilteknisk enhet 2021 – Martina Jönsson

Diskdesinfektorn förr och nu Av Helene Andersson

En granskning om lagringsförhållanden av sterila medicinska flergångsprodukter på steriltekniska enheter Shih-Hui Lee

Ergonomiska hjälpmedel på sterilteknisk enhet Erika Roth

Historien och utvecklingen av kirurgiska instrument Elin Björkencrona

Implementering av Radiofrekvensidentifiering i Sjukhusmiljön samt Individuell Instrumenthantering Yaojiayin Zhang

Instrumentkunskap inom region skåne-Lina Ahlberg

Kvalitetssäkring genom spårbarhet. Annika Abrahamsson

Mikrobiologins historia från ca 200-talet till 2021 Ida Norlander

Observationsstudie-hur beter sig personer när de hostar och nyser. Emelie Janbell och Cecilia Palm Christiansson

Personalens upplevelser av trygghet i förhållande till arbetsmiljörisker som finns på sterilteknisk enhet, Ratih Miranti Karlsson

Resistenta bakterier struntar i landsgränser – Paulina Peltola YA

Riskanalys av Sahlgrenska sterilförråd Examensarbete YA Elliot Ohlen och Erika Andren

Sporprover i äldre autoklaver. Petra Mattisson

Steriltekniker – Aldrig hört talas om, Alexandra Jarlstam

Analys av aktuell debatt om återanvädning av medicintekniska engångsprodukter I Sverige- Angelo Meza Nieves

Analys av de mest använda förpackningsmetoder Maja Stokic

Antibiotikaresistens ett globalt hot – Lisa Ylitervo

Aseptiskt arbete i diskrummet Agnetha och Therese

En jämförelse av containers kontra packskynke Magnus Evald

Finns kunskapsbehov hos personal på sterilteknisk enhet Railda Coelho

Förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner Gaith Ali Al Zubaidy

Har samhället förändrat beteendet kring handhygien under infektionssjukdomen Covid-19 Carina Nutt Andersson

Hur påverkar stålborstar instrumenten Sara Chizari Madelene Olsson

Instrument utan gränser Hanna & Paola

Instrumenthantering inom djursjukvård_Eva-LottaTellström

Om basala hygienrutiner och allmänhetens hygienvanor under Covid-19, Linus Öberg

Regelverk för klimat på sterilteknisk verksamhet Tuomo Raappana

RenaYtorIDiskrummet.KarolinaDahlin

Sterilisering av kirurgiska instrument genom tiderna iulia bojor

Steriliseringsmetoder i ett historiskt perspektiv Ronja Hedlund

Städning på sterilteknisk enhet, oavsiktlig överföring av bakterier – Lillemor Eriksson

Valideringsprocess i autoklav NathalieFerm

Vilka bullernivåer utsätts personalen för vid hantering av containervagnar och användande av tryckluft Ann-Sofie Cuevas Valdes Joakim Gravin

Kartläggning av stålborsteanvändning Csilla Varga

Reprocessing av ortopediska engångsskruvar i samband med MDR 2017 745 Felicia Ledel

Dagligt Underhåll Diskdesinfektor_ Anny Åhlström

Dilemman vid funktionskontroll Gunilla Lindbom

Injektionssprutor i tandvården är de riktigt rena Marita Jansson Helen Wenlöf

Är metalltops nödvändiga för inspektion av kirurgiska instrument_Asako Råberg

 

 

2020

Allmän kunskap om instrumenthantering inom tandvård

Arbetsrutiner och följsamhet i orent rum. Är det tillräckligt eller behövs fler åtgärder tillämpas

Bakterieväxt under nitrilhandskar som används i den orena zonen under olika tidsintervaller

Basala Hygienrutiner till allmänheten

Hur kompetensen på personalstyrkan påverkar resultatet inom vården

Manuell rengöring – finns det individuella skillnader och blir det rent

Ska man komplettera instrumentgallret med engångs eller flergångsinstrument

Spanska sjukan vs. covid-19 – en jämförelse utav 2 dödliga pandemier

Sterilteknisk verksamhet – En tidsresa

Vaccinets innehållsförteckning – Alla har rätt att förstå

Vad gör en Steriltekniker Utvecklingen förr-nu

Varningsmärkning vid känd blodsmitta, förekommer det hos sterilenheter i Sverige 2020

 

 

2019

Arbetsmiljö på en sterilteknisk enhet – Diskrummet

Aseptiskt arbetssätt i diskrummet

Från orena instrument till sterila instrument

Från sterilförrådet och tillbaka – odling på sterila särpackade instrumentpåsar

HÖGGRADIGTRENA SPEKULUM,ELLER INTE

Införande av sammansvetsade packskynken för ortopediska galler på Visby lasarett

Instrumenthantering på vårdavdelningmottagning

KONTROLL AV DISKDESINFEKTORER INOM DJURSJUKVÅRDEN

Korrosion vid märkningar på kirurgiska flergångsinstrument.

Manuell förrengöring av ortopediska instrument Är det ett måste

Manuell rengöring och desinfektion av värmekänsliga operationsinstrument YA 2019

Osterila kirurgiska utbytesinstrument

Rengöring och sterilisering i fält – Försvarsmaktens sterilcentral

Resterilisering av medicintekniska engångsprodukter trots MDR 745

Täckning av instrument

Undersökning av tillbehör vid rengöring och desinfektion av kärlklämmor

vårdrelaterade infektioner de senaste 10 åren

Är det lätt att hantera gods med känd blodsmitta rätt när den kommer till en sterilteknisk enhet

 

 

2018

Att informera avdelningarna om hantering av använda instrument. Räcker ett informationstillfälle eller behövs det fler

Att vika eller inte vika – det är frågan

Bakteriell närvaro på blåspistol i packrum

Basala hygienrutiner Varför det är så viktigt

Blir instrumenten tillräckligt rena

En inblick i hur instrument uppleves av

Kemikalier på Arbetsplatsen

Finns rätt förutsättningar för sterilförråd på steriltekniska enheter

Manuell rengöring av flexibla endoskop inom veterinärmedicin hur rena blir de

Renheten av endoskopiska hylsor med krananordningar

Utbildningsbehov vid skötsel av kirurgiska instrument hos vårdpersonal

Utvärdering av rengöringsmetoder för diatermipincetter

Vikten av god handledning

Antibiotikaresistens Andreas Marklund Examensarbete

Aseptiskt arbete oren sida – Gör vi lika

ATP-test i packsal och sterilförråd