Utbildning

 

Varför behövs steriltekniker?

 

Som steriltekniker blir du en avgörande länk i den vårdkedja som steriltekniska enheten utgör när det gäller att säkerställa desinfektion och sterilisering av kirurgiska instrument. Steriltekniker är en utbildning för framtiden.

 

Nya operationsmetoder och mer komplicerade instrument ställer högre krav på den personal som arbetar på steriltekniska enheter i form av tekniska färdigheter och djupare kunskap inom området.

 

Med en utbildning till steriltekniker får du den formella kunskap och de färdigheter som branschen efterfrågar. 

 

Bakgrund

 

Infektioner är ett ständigt ökande problem i världen och är en stor patientsäkerhetsrisk. Att förebygga infektioner och smittspridning är en central del av vården som helhet, både globalt och nationellt. Att agera med förebyggande åtgärder mot infektioner har hög prioritet.

 

Utvecklingen av multiresistenta bakterier och virus är skrämmande och behöver belysas och i samma takt ökar kraven på utbildningen.

WHO konstaterade i sitt dokument ”Prevention of hospital-acquired infections” att vårdrelaterade infektioner är en av de vanligaste dödsorsakerna hos patienter i dag.

 

Att förebygga detta ingår i alla länders ansvar och ska läggas på sjukvård och utbildningsorganisationer. Att personal utbildas ses som ett av de viktigaste målen i det förebyggande arbetet.

 

Instrument och Steriltekniker- Utbildning med distansupplägg

 

YrkesAkademin Yrkeshögskola driver utbildning till Instrument och Steriltekniker på distans, teoretiska studier varvas med LIA (lärande i arbete).

 

Utbildningen är upplagd på tre terminer där vi träffas främst i vårt digitala klassrum för seminarium, redovisningar och handledning, vi ses även fysiskt några gånger under utbildningen då vi bland annat bjuder in gästföreläsare eller gör studiebesök.

 

Kurser

 

I utbildningen ingår bland annat kurser i vårdhygien och mikrobiologi, rengöring och desinfektion, instrumentkunskap, sterilisering och kvalitetsledning och under utbildningen skriver de studerande ett examensarbete som är relaterat till branschen på något sätt.

 

Frågeställningarna i examensarbetena uppkommer ofta under LIA perioderna och är efterfrågade av branschen, vissa examensarbete görs även på uppdrag av branschen.

 

Så här säger Socialstyrelsen om personals medicintekniska kompetens

 

  • All personal inom vård, tandvård och omsorg måste ha relevant kunskap och få regelbunden kompetensutveckling avseende den medicintekniska utrustning de använder.
  • För personal som har sterilisering som huvudsaklig arbetsuppgift är kompetenskraven högre och bör motsvara den utbildning till instrument- och steriltekniker som finns inom yrkeshögskolan.
  • Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) ligger till grund för vårdpersonalens användning av medicintekniska produkter.

Nyheter

 

 

 

Vi på utbildningen Instrument och Steriltekniker, YrkesAkademin Yrkeshögskola har tillsammans med företaget Gleechi, och deras VR tränings plattform utvecklat en VR applikation för träning i sterilteknisk miljö.

I VR applikationen har de studerande möjlighet att träna i en säker miljö innan de kommer ut på arbetsplatserna. Genom att använda Gleechis Virtual Grasp teknik kan de studerande uppleva mer naturlig interaktion och lära sig att arbeta säkert med kliniska verktyg.

 

 

Bilder från utbildningen

 

Lia
previous arrow
next arrow
 

 

Till Utbildningssidan

Röster från de studerande

Agnetha

Studerande

”Jag har upplevt utbildningen som mycket givande och lärorik. Den har givit mig möjligheten att knyta samman teori och praktik på ett mycket bra sätt. Kan varmt rekommendera YrkesAkademin och utbildningen till Instrument och Steriltekniker. Känner mig stolt och glad över att ha haft engagerande lärare med brinnande intresse som har gjort utbildningen spännande och rolig”

 

 

Gaith

Studerande

”Ni är bäst utan protest. Ni kommer inte bli av med mig.

Jag kommer aldrig att glömma er, kommer att sakna er så mycket, ni har varit en av de bästa lärarna som jag har träffat i mitt liv, ni har alltid varit tillgängligt samt engagerade och detta betyder att ni gör ert jobb på bästa sätt tusen tack.

Gaith AL Zubaidy ”

”Att återgå till studierna  vid 30 är lite av en utmaning. Men det många kanske  ser som ett  hinder eller problem ser jag som en möjlighet och en väg  till något bättre. 

Utbildningen har varit intensivt, med högt tempo, men väl strukturerad, 

genomtänkt, planerad och genomförd av yrkesverksamma utbildare och utbildningsledare som smittat av sig av deras  brinnande intresse för yrket samt  deras yrkesstolthet, något som motiverat mig genom hela utbildningen. Det är även viktigt  att poängtera att våra Utbildare/utbildningsledare  förtjänar hyllningar av högsta grad  för att ha lyckats utbilda  inte bara en utan två nya klasser av framtida steriltekniker.  Alltid med samma entusiasm,pedagogik,  intresse och glädje  trots de begränsningar som denna pågående pandemi ställt . Avslutningsviss vill jag Tacka Er samt mina klasskamrater,  numera framtida arbetskollegor för denna tid och för all motivation.  Till Er nya studenter säger jag välkommna till en spännande och lärorik  resa med awesome utbildare/utbildningsledare och ett 

fascinerande yrke där en alltid lär sig något nytt. ”

Mathilda

Studerande

”En mycket genomgripande utbildning för yrket Steriltekniker. Något jag verkligen gillade var att man får baskunskaper om mikrobiologi vilket ger stor förståelse för varför arbetet är utformat som det är samt vikten i att följa arbetsrutiner. Utbildning har även mycket engagerade och pedagogiska lärare. Man känner verkligen att de brinner för yrket och för att få oss studerande att lyckas med våra studier. 

Jag kan starkt rekommendera YrkesAkademins utbildning  Instrument och Steriltekniker ”

Yao

Studerande

”Det var en super intressant utbildning som ledde till ett nytt jobb för mig. Kursledarna var mycket kunniga, ansvarsfulla och alltid gav respons i god tid. Tack så mycket för det här fantastiska ett och ett halvt åren!”

Therese

Studerande

 

”Utbildning till Steriltekniker hos YrkesAkademin är otroligt lärorik och har gett mig mer förståelse kring yrket som jag har utbildat mig till. Jag har erfarenhet inom Sterilteknik innan jag valde att utbilda mig till Steriltekniker och förstår nu vikten av att ha en bra utbildning bakom sig. Skolan har lärare som brinner för detta yrke och som ger dig en gedigen utbildning till Steriltekniker”

Lukas

Studerande

”Steriltekniker utbildningen är bred och upplysande. Med fokus på hygien, patientsäkerhet och kvalitetsledning har jag lärt mig hur jag ska arbeta aseptiskt för att förebygga bland annat vårdrelaterade infektioner. Utbildningen är mycket viktig och våra lärare vet att dom bär ett stort ansvar. Dom har sedan dag 1 nött basala hygienrutiner så att vi som elever får rätt tänk direkt.

Sammanfattningsvis är det en mycket bra och viktig utbildning med pedagogiska lärare som har förståelse för yrket”.

Anna

Studerande

”Jag ångrar inte att jag går den här utbildningen, bra lärare och klasskamrater. Ett mycket viktigt arbete som är omväxlande och roligt”

Lotta

Studerande

”Jag ville göra något annat i livet och tyckte att den här utbildningen såg intressant ut. 

Jag bokade ett studiebesök och kände direkt att det här var något för mig.

Dessutom så var längden på utbildningen lagom”.