Utbildning

 

Varför behövs steriltekniker?

 

Som steriltekniker blir du en avgörande länk i den vårdkedja som steriltekniska enheten utgör när det gäller att säkerställa desinfektion och sterilisering av kirurgiska instrument. Steriltekniker är en utbildning för framtiden.

 

Nya operationsmetoder och mer komplicerade instrument ställer högre krav på den personal som arbetar på steriltekniska enheter i form av tekniska färdigheter och djupare kunskap inom området.

 

Med en utbildning till steriltekniker får du den formella kunskap och de färdigheter som branschen efterfrågar. 

 

Bakgrund

 

Infektioner är ett ständigt ökande problem i världen och är en stor patientsäkerhetsrisk. Att förebygga infektioner och smittspridning är en central del av vården som helhet, både globalt och nationellt. Att agera med förebyggande åtgärder mot infektioner har hög prioritet.

 

Utvecklingen av multiresistenta bakterier och virus är skrämmande och behöver belysas och i samma takt ökar kraven på utbildningen.

WHO konstaterade i sitt dokument ”Prevention of hospital-acquired infections” att vårdrelaterade infektioner är en av de vanligaste dödsorsakerna hos patienter i dag.

 

Att förebygga detta ingår i alla länders ansvar och ska läggas på sjukvård och utbildningsorganisationer. Att personal utbildas ses som ett av de viktigaste målen i det förebyggande arbetet.

 

Steriltekniker- Utbildning med distansupplägg

 

YrkesAkademin Yrkeshögskola driver utbildning till steriltekniker på distans, teoretiska studier varvas med LIA (lärande i arbete).

 

Utbildningen är upplagd på tre terminer där vi träffas främst i vårt digitala klassrum för seminarium, redovisningar och handledning, vi ses även fysiskt tre gånger/ termin då vi bland annat bjuder in föreläsare med expertis inom vissa branschrelaterade områden.

 

Kurser

 

I utbildningen ingår bland annat kurser i vårdhygien och mikrobiologi, rengöring och desinfektion, instrumentkunskap, sterilisering och kvalitetsledning och under utbildningen skriver de studerande ett examensarbete som är relaterat till branschen på något sätt.

 

Frågeställningarna i examensarbetena uppkommer ofta under LIA perioderna och är efterfrågade av branschen, vissa examensarbete görs även på uppdrag av branschen.

 

Så här säger Socialstyrelsen om personals medicintekniska kompetens

 

  • All personal inom vård, tandvård och omsorg måste ha relevant kunskap och få regelbunden kompetensutveckling avseende den medicintekniska utrustning de använder.
  • För personal som har sterilisering som huvudsaklig arbetsuppgift är kompetenskraven högre och bör motsvara den utbildning till instrument- och steriltekniker som finns inom yrkeshögskolan.
  • Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) ligger till grund för vårdpersonalens användning av medicintekniska produkter.

Nyheter

 

 

 

Vi på utbildningen Instrument och Steriltekniker, YrkesAkademin Yrkeshögskola har tillsammans med företaget Gleechi, och deras VR tränings plattform börjat utveckla en VR applikation för träning i sterilteknisk miljö.

I VR applikationen har de studerande möjlighet att träna på kritiska moment i en säker miljö innan de kommer ut på arbetsplatserna. Genom att använda Gleechis Virtual Grasp teknik kan de studerande uppleva mer naturlig interaktion och lära sig att arbeta säkert med kliniska verktyg.

 

 

 

Bilder från utbildningen

 

previous arrow
next arrow
Slider

 

Till Utbildningssidan

Röster från de studerande

Lukas

Studerande

”Steriltekniker utbildningen är bred och upplysande. Med fokus på hygien, patientsäkerhet och kvalitetsledning har jag lärt mig hur jag ska arbeta aseptiskt för att förebygga bland annat vårdrelaterade infektioner. Utbildningen är mycket viktig och våra lärare vet att dom bär ett stort ansvar. Dom har sedan dag 1 nött basala hygienrutiner så att vi som elever får rätt tänk direkt.

Sammanfattningsvis är det en mycket bra och viktig utbildning med pedagogiska lärare som har förståelse för yrket”.

Anna

Studerande

”Jag ångrar inte att jag går den här utbildningen, bra lärare och klasskamrater. Ett mycket viktigt arbete som är omväxlande och roligt”

Lotta

Studerande

”Jag ville göra något annat i livet och tyckte att den här utbildningen såg intressant ut. 

Jag bokade ett studiebesök och kände direkt att det här var något för mig.

Dessutom så var längden på utbildningen lagom”.